פתח תקוה
רישום ושיבוץ
מידע חשוב להורים
באתר זה ניתן להגיש פניות בקשות בנושאים: ביטול רישום, תושבים חדשים, בקשות העברה ב'-ו', אישור לימודי חוץ.

***
לשאלות ולפניות נא לפנות למחלקת רישום חינוך יסודי:
טלפון: 03-9052560 | 03-9052678 | 03-9113731 | 03-9052790