פתח תקוה
רישום ושיבוץ
לשאלות ולפניות בנושא רישום לבתי ספר על יסודיים (חטיבות ותיכונים):
ממלכתי חטיבות (דקלה): 03-9052415
ממלכתי תיכונים (נטלי): 03-9052559
רישום ממ"ד חטיבות ותיכונים (נתלי): 03-9053167
לשאלות ולפניות בנושא רישום לבתי ספר יסודיים:
טלפון: 03-9052560 | 03-9052678 | 03-9113731 | 03-9052790