פתח תקווה
רישום ושיבוץ
לשאלות ולפניות בנושא רישום
לבתי ספר יסודיים:
03-9052560 | 03-9052678
03-9113731 | 03-9052790
-------------------------
לבתי ספר על-יסודיים:
ממ"ד חט"ב ותיכונים: עינת טובים
חט"ב ממלכתי: שירי מתנה שלום
תיכונים ממלכתיים: דקלה עדני