רישום ושיבוץ
בית ספר בנים: bbetbanim@gmail.com פקס: 02-9975307

בית ספר בנות: beitelbanot@gmail.com פקס: 02-9973131