רישום ושיבוץ
בית ספר בנות:
beitelbanot@gmail.com
פקס: 02-9973131
בית ספר בנים:
bbetbanim@gmail.com
טלפון: 02-9973320