רישום ושיבוץ
יש להכניס את תאריך הלידה של הילד במלואו וללא לוכסנים. שנה-חודש-יום
לדוגמא: 3 בינואר, 2022 = 03012022