רישום ושיבוץ
יש להכניס תאריך מלא ללא לוכסנים: ddmmyyyy
****
אגף החינוך עומדים לשרותיכם לכל פנייה
בטלפון- 03-9000530/5
מיכל-גנים:
michal@dsharon.org.il
יעל-בי"ס:
yael@dsharon.org.il