רישום ושיבוץ
בכל בעיה טכנית באתר יש לפנות למדור גני ילדים טלפון 03-5722273
בימים א, ג, ה בין השעות 12:00-15:00
בימים ב, ד בין השעות 8:30-13:00
דוא"ל – batelt@givatayim.muni.il