רישום ושיבוץ
לסיוע ברישום ניתן לפנות למזכירות בתי הספר
על פי אזור רישום:

רישום חטיבות: לסיוע ומידע נוסף: כאן
רישום תיכונים: לסיוע ומידע נוסף: כאן
***
מחלקת רישום על יסודי:
רישום ממ"ד חטיבות ותיכונים: עינת טובים
רישום לחטיבות ביניים ממלכתי: שירי מתנה שלום
רישום לתיכונים ממלכתיים: דקלה עדני