רישום ושיבוץ
• לאחר הזנת מספרי ת"ז הורה וילד, ישלח קוד למס' הנייד המעודכן במערכת - נא להעתיק הקוד למקום המתאים ולסיים ההליך.
• ניתן לערער על החלטת השיבוץ עד לתאריך 22.4.2021
• אם מתנהל הליך של בחינה לשירותי זכאות ואפיון - הודעות השיבוץ יפורסמו בהמשך .

שאלות ופניות-נא לפנות למחלקת רישום חינוך יסודי:
טלפונים: 03-9052560 | 03-9052678
| 03-9113731 | 03-9052790