רישום ושיבוץ
• מועדי הרישום: 14.1.2021 עד 3.2.2021.
• חייבי רישום לתשפ"ב ילדים שנולדו בין: 1.1.2015 עד 31.12.2015.
• לאחר הזנת מספרי ת"ז הורה וילד, ישלח קוד למס' הנייד המעודכן במערכת - נא להעתיק הקוד למקום המתאים ולסיים ההליך.
• הורים שאינם גרים במשותף, יש למלא את כתובות המגורים של שני ההורים.
• אם מתנהל הליך של בחינה לשירותי זכאות ואפיון, נא לעדכן במעמד הרישום.

שאלות ופניות-נא לפנות למחלקת רישום חינוך יסודי:
טלפונים: 03-9052560 | 03-9052678
| 03-9113731 | 03-9052790