רישום ושיבוץ
• להודעות השיבוץ יש להזין מספר ת.זהות ילד/ה והורה.
• באפשרותכם לערער על החלטה זו במשרד החינוך כאן:
ערעור על החלטת הרשות בדבר העברה ממוסד למוסד
• אם מתנהל הליך של בחינה לשירותי זכאות ואפיון - הודעות השיבוץ יפורסמו בהמשך .

שאלות ופניות-נא לפנות למחלקת רישום חינוך יסודי:
טלפונים: 03-9052560 | 03-9052678
| 03-9113731 | 03-9052790