רישום ושיבוץ
• יש להזין מספר ת.זהות ילד/ה, ת.ז. של אחד ההורים, תאריך לידה של הילד
• יש להכניס תאריך לידה ללא תווים או רווחים
• הורים שאינם גרים במשותף, יש למלא את כתובות המגורים של שני ההורים.
• אם מתנהל הליך של בחינה לשירותי זכאות ואפיון, נא לעדכן במעמד הרישום.

שאלות ופניות-נא לפנות למחלקת רישום חינוך יסודי:
טלפונים: 03-9052560 | 03-9052678
| 03-9113731 | 03-9052790