רישום ושיבוץ
אם המערכת אינה מזהה את הילד, יש לשלוח מייל עם צילום תעודת זהות + ספח המכיל את פרטי הילד לכתובת הבאה: hinuch@bet-el.muni.il