רישום ושיבוץ
יש להכניס תאריך לידה עם ללא / ובפורמט מלא: ddmmyyyy

רישום תושב חדש מתבצע באתר המועצה
קישור לאתר המועצה