רישום ושיבוץ
לבירורים ושאלות ניתן לפנות למזכירות בתי הספר:
רשימת בתי ספר על יסודיים