רישום ושיבוץ
מלאו תאריך מלא ללא /
לדוגמא: 31012020
תושבים חדשים: יש למלא פרטי זהות של התלמיד/ה, ההורה ותאריך לידה תלמיד/ה, ולהשלים את כל הפרטים בהתאם להנחיות באתר, כולל העלאת מסמכים דרושים.
לבירורים ושאלות נשמח לעזור בדוא"ל:
hinuch@shomron.org.il