רישום ושיבוץ
יש להכניס תאריך לידה מלא ללא לוכסנים ddmmyyyy
הרישום באתר זה מיועד לתושבים שכתובתם מעודכנת במשה"פ בחריש, למוסדות חינוך לשנה"ל תשפ"ב
***
תושבים חדשים העתידים לעבור לחריש במהלך השנה הקרובה: יש להיכנס לאתר הפניות ולהגיש בקשה לתושב חדש כאן