רישום ושיבוץ
לפרטים ובירורים נוספים, ניתן לפנות למילכה, במייל: rhasaot@binyamin.org.il
או בטלפון 02-9977103 שלוחה 3 בין השעות 10:00-14:00